Vi utför alla slags markarbeten.

Hög kvalitet

Hög service

Lång erfarenhet

Brett kontaktnät

Exempel på joBB

Mark- och tomtplanering, reningsverk, pooler, schaktning och mycket mer.

NÅGRA AV VÅRA SPECIALITETER

Anläggning av yttre avlopp har vi utfört under våra 35 år i branschen, försäljning av reningsverk, 3-kammar brunnar med mera komplett färdiga installationer i mark. 

Pålning av husgrunder med www.ruukki.se stålpålar.

 • Mark- och tomtplanering
 • Husgrunder
 • Byggnation
 • Rivningsarbeten
 • Schaktning
 • Poolförberedelser
 • Reningsverk
 • Infiltrationsbäddar
 • Dagvatten
 • Vägar, diken och infarter
 • Sprängning
 • Bryggor
 • Med mera

Välkommen att kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Telefon

070-898 79 79