Behov av markarbete?

Ring 070-898 79 79

Din skärgårdsgrävare i Stockholms Skärgård 

Ert paradis vår arbetsplats

Vi tillhandahåller arbeten av alla slag av markarbeten och byggnation. Vi finns på Ljusterö, i Stockholms Skärgård.

Sedan 1977 har vi arbetar med alla slag av markarbeten och byggnation i första hand i Stockholms skärgård samt inom Österåker, Norrtälje, Värmdö och Täby kommun.

Inget jobb är för stort eller för litet och vi jobbar mestadels åt privata uppdragsgivare.

Välkommen att höra av dig om du har något projekt du vill få utfört med hög kvalitet och bra service.

  • Mark- och tomtplanering
  • Schaktning
  • Reningsverk
  • Poolförberedelser
  • Infiltrationsbäddar
  • Dagvatten
  • Med mera

Välkommen att kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Telefon

070-898 79 79